Дитина має свої права, затверджені конвенцією ООН «Про права дитини», ось основні витримки:

(більш детально ви можете ознайомитись з документом за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021 )


- …кожна дитина має невід’ємне право на життя…

- …з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства…право знати своїх батьків і право на їх піклування.

- …право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки…

- …має право на свободу думки, совісті, релігії…

- жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте та сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність…Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.

- …батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання та розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування…

- …захист дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину…

- …право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку дитини…

- …право дитини на освіту…

- …освіта дитини має бути спрямованою на:

А) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;

Б) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй;

В) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, до країни її походження та цивілізацій, відмінних від її власної;

Г) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості, рівноправності чоловіків та жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення;

Д) виховання поваги до навколишньої природи.

- …право на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку…

- …право на захист від протизаконного зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами, як вони визначені у міжнародних договорах, та не допускати залучення дітей до протизаконного виробництва таких речовин і торгівлі ними…

- …захист дитини від сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень:

А) схилянню або примушуванню дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності:

Б) використанню дітей з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці;

В) використанню дітей з метою експлуатації у порнографії та викотовленні порнографічних матеріалів…

- …щоб жодна дитина не піддавалася катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання…щоб жодна дитина не була позбавлена волі незаконним або свавільним чином…

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.