/Files/images/1б.jpg

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК
Оздоровчі завдання:
 • охорона життя та зміцнення здоров'я дітей;
 • формувати правильну поставу і розвивати всі групи м'язів;
 • підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища;
 • спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку.

Освітні завдання:
 • формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров'я;
 • опанування різновидів життєнеобхідних рухів – ходьби, бігу, стрибків, лазіння…;
 • збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортивних вправ та ігор з елементами спорту;
 • формування культурно-гігієнічних навичок;
 • розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.

Виховні завдання:
 • розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності (навчальної, ігрової, трудової і тощо.);
 • підвищувати рівень довільності дій дітей;
 • розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання руху;
 • розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності;
 • виховувати любов до спорту;
 • формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.
Поради батькам:
 • дотримуйтеся вдома режиму дня, санітарно-гігієнічних вимог, культурно-гігієнічних навичок;
 • щоденно разом із дітьми виконуйте ранкову гімнастику, здійснюйте загартовуючи процедури; виходьте на прогулянки;
 • залучайте дітей до виконання основних рухів – вправляйте в ходьбі, бігу, стрибках, повзанні, лазінні, рівновазі, вправах із м’ячем;
 • разом з дітьми здійснюйте пішохідні прогулянки, туристичні походи;
 • грайте в рухливі, спортивні ігри;
 • облаштуйте в квартирі спортивний куточок;
 • катайтеся разом з дітьми на санчатах, ковзанах, лижах; велосипедах, роликах; грайте у бадмінтон, теніс, футбол, баскетбол, хокей; з м’ячем; плигайте на скакалці; плавайте та грайте на воді;
 • беріть участь разом з дітьми у проведенні свят, розваг, днів здоров'я, зборах, конференціях, лекціях з питань здоров’я, фізичного виховання дітей, організованих у дошкільних установах.
Показники фізичного розвитку дитини:
 • дотримується норм особистої гігієни;
 • розуміє необхідність загартовування, із задоволенням бере участь у загартувальних процедурах;
 • має потребу в активній руховій діяльності;
 • тримає рівновагу, стежить за положенням власного тіла під час виконання різноманітних вправ;
 • ходить вільними, тримаючись прямо, природно рухає руками;
 • бігає легко, ритмічно з різною швидкістю, поєднує біг з подоланням перешкод;
 • володіє різними видами ходьби та бігу;
 • впевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами й змахуючи руками, м'яко приземлюється;
 • лазить по гімнастичній стінці (драбині) перемінним способом, не пропускаючи щаблів; володіє лазінням по канату довільним способом; успішно пролізає в обруч прямо, лівим та правим боком; підлізає під дугу;
 • підкидає і ловить м'яч, відбиває його від підлоги, поєднує змах з енергійним кидком предмета;
 • катається на велосипеді, санчатах; ходить на лижах; знає спрощенні правила ігор спортивного характеру (бадмінтон, городки, футбол, хокей, баскетбол, боулінг);
 • знає та дотримується правил безпечного перебування вдома, на вулиці, в природних умовах тощо;
 • має уявлення про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Пізнавальний розвиток забезпечується розвитком пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, уваги, уяви, мислення) та розвитком розумових операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації та ін.).
Освітні завдання:
 • формувати позитивне ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду;
 • розширювати досвід пізнання дитиною навколишнього світу та усвідомлення себе у ньому;
 • сприяти розвитку самостійної пізнавальної активності дитини;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів розвитку дитини;
 • цілеспрямовано розвивати пізнавальні процеси за допомогою спеціальних дидактичних ігор та вправ, максимально використовувати розумові операції в процесі пізнання світу;
 • розвивати пізнавальні здібності дитини, вміння аналізувати різні явища і події, зіставляти їх, узагальнювати, робити елементарні висновки, умовиводи, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку;
 • заохочувати пізнавальні питання дитини;
 • знайомити з різними джерелами інформації (книги, журнали, телебачення, радіо, комп'ютер); показувати їх роль в житті людей.
Поради батькам:
 • збагачуйте обізнаність дитини новою інформацією, що сприяє накопиченню уявлень про себе та світ. Залучайте до перегляду та прослуховування радіо- та телепередач пізнавального напрямку, заохочуйте до активного розв'язання завдань, листування тощо, за допомогою членів родини;
 • пізнавайте, досліджуйте світ разом з малюком: обговорюйте, читайте, експериментуйте та ін. Заохочуйте прагнення здобувати і збагачуватись корисною інформацією завжди і всюди. Наприклад, оформіть передплату дитячого журналу;
 • створюйте умови та підтримуйте пізнавальні інтереси дитини, забезпечуючи розвиток природних здібностей та нахилів дитини;
 • виховуйте у дошкільника почуття родинності: любові і шани до батьків та родичів, пам'яті про покоління роду, вдячності до праці рідних, шани до старших, турботи про молодших;
 • залучайте дітей до активної участі у підготовці та святкуванні днів народження, ювілеїв, днів пам'яті, календарно-обрядових свят; здійсненні подорожей; разом з дітьми або спонукуючи їх до виготовлення подарунків, привітань, виступів та ін.
 • за можливістю, вдома облаштуйте родинний куточок, в якому помістяться «дерево роду», фотографії та відео сімейних подій, рукотворні вироби тощо.
 • вчіть малюків усвідомлювати себе як частку сім'ї, дитячої спільноти у навчальному закладі, відповідальну особистість у світі природи, людину серед інших – у суспільстві на прикладі власної активної життєвої позиції; разом з дитиною подорожуйте, здійснюйте екскурсії, колекціонуйте, майструйте тощо;
 • формуйте основи логічного мислення, вчить дитину висловлювати власну думку на основі розумових висновків;
 • частіше бувайте з дітьми на природі (парк, ліс, річка), відвідуйте зоопарк, ботанічний сад, музеї, вистави дитячих театрів, дійства громадських свят, виставки квітів, тварин;
 • залучайте дітей до догляду за рослинами (квітник, сад, город) та тваринами (птахами, рибками, земноводними та іншими домашніми улюбленцями); за бажанням, обладнайте акваріум, влаштуйте квітник, город на підвіконні; разом з дітлахами доглядайте за рослинами, піклуйтесь про тварин;
 • виховуйте почуття вдячності до праці інших людей, бережливого ставлення до природи, речей.
МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК
Освітні завдання:
 • Розвивати мовленнєве дихання, подовжувати тривалість мовленнєвого видиху, вчити промовляти короткі фрази на одному видиху.
 • Розвивати фонематичний слух. Вчити диференціювати на слух у словах всі звуки, у тому числі схожі за артикуляцією тверді і м'які, дзвінкі й глухі, сонорні приголосні, а також сприймати на слух римовані закінчення у віршованих текстах, самостійно добирати прості рими, співзвучні слова.
 • Уточнювати і закріплювати вимову всіх звуків рідної мови. Домагатися правильної вимови шиплячих, свистячих, сонорних звуків.
 • Вдосконалювати звуковимову відповідно до орфоепічних, літературних норм: звукосполучень йа, йу, йє, йі, дж, дз, дз`, шч , подовжених м’яких приголосних, твердих приголосних перед и та апострофом, проривного приголосного звука ґ, дзвінких приголосних у середині та в кінці слова, ненаголошених голосних звуків е та и тощо.
 • Привчати говорити чітко, у помірному темпі та регулювати темп мовлення, розвивати силу, висоту, тембр голосу для передачі різного інтонаційного забарвлення мовлення, залежно від ситуації спілкування, характеру персонажа чи партнера по спілкуванню.
 • Почати ознайомлення із буквами як знаками передачі звуків на письмі.
Поради батькам:
Якомога більше спілкуватися з дітьми, розповідати їм і читати художню, пізнавальну літературу. Збагачувати досвід дітей позитивними враженнями під час прогулянок, екскурсій, цікавих спостережень у соціальному, культурному і природному довкіллі. При цьому враховувати пізнавальні інтереси й переваги своїх дітей. Детальніше зупинятися на об'єктах і явищах, які привабили дитячу увагу найбільше.
Попросити малюків описати власні ігри з друзями у дитсадку чи у дворі, знайти в них спільне із уподобаннями свого дитинства, разом з дітьми придумати нові варіанти старих ігор і забав.
У спілкуванні з дітьми слідкувати, чи вірно вони узгоджують між собою слова у словосполученнях і реченнях, вчасно і коректно виправляти помилки та включати дітей у створювані дорослим ситуації спілкування, де треба застосувати ці уміння.
З метою відпрацювання чіткої звуковимови корисно розучувати з дітьми чистомовки і скоромовки.
Започаткувати й надалі підтримувати сімейну традицію щоденних бесід про прожитий день з обговоренням вражень, поточних проблем, досягнень, плануванням спільних заходів для дорослих членів родини і дітей. Спонукати дітей не лише до відповідей на поставлені дорослим питання, а й до самостійної їх постановки.
Привчати дітей бути ввічливими у розмові, бесідах з дорослими і дітьми. Подавати приклад того, як треба вести діалог за столом, у гостях чи при гостях, по телефону.
Показники мовленнєвого розвитку:
 • володіє правильною звуковимовою;
 • регулює дихання і темп у процесі мовлення;
 • володіє силою, висотою, тембром голосу;
 • розрізняє рідну й чужу мови; виявляє інтерес до них;
 • має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;
 • розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;
 • веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;
 • вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, розповідає напам’ять невеликі віршовані твори, складає і відгадує загадки;
 • має навички звукового аналізу простих слів;
 • цікавиться читанням, робить спроби читати;
 • правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку;
 • орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах клітинки та ліній у зошитах з лінованою основою.
ХУДОЖНЬО– ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК
Художньо-естетичний розвиток дитини забезпечується в образотворчій, музичній та театралізованій діяльності.
Освітні завдання, поради батькам:
 • розвивати у дітей естетичне сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, закладати основи художнього смаку. Виховувати звичку вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими;
 • знайомити дітей з різними видами та жанрами образотворчого мистецтва: живописом (пейзаж, портрет, натюрморт, казковий, побутовий, анімалістичний), графікою, скульптурою та декоративно-прикладним мистецтвом. Розвивати здатність сприймати мистецькі твори, виявляти емоційне ставлення до зображеного;
 • розвивати здібності до образотворчої діяльності (почуття кольору, форми, композиції);
 • вчити використовувати колір, форму, лінії, штрихи, пропорції, композицію, різні матеріали та нетрадиційні техніки як засоби створення виразного художнього образу;
 • вчити створювати складні художні образи, багатофігурні сюжетні композиції, розміщуючи предмети ближче та далі, самостійно знаходити прийоми зображення при інтеграції різних видів образотворчої діяльності;
 • сприяти самостійному оволодінню дітьми технічними навичками, умінню добирати художні засоби в залежності від характеру образу, що створюється, та для здійснення свого задуму;
 • спонукати дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами;
 • спонукати до творчості, використовуючи ігрові методи та прийоми (ігрові ситуації, розповіді-малювання з елементами казки, ігри-забави, ігри-етюди, ігри-перевтілювання).
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Освітні завдання:
 • створювати умови для вільної самостійної ігрової діяльності дітей;
 • використовувати різні види ігор, навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями;
 • стимулювати і заохочувати прагнення дітей відображати своє ставлення до дійсності в грі;
 • створювати передумови розвитку сюжетно-рольової гри;
 • допомагати дітям опановувати способами рольової поведінки: встановлювати множинні зв’язки ролей, легко переходити від однієї ролі до іншої і т. п.;
 • граючи з дитиною, активізувати її уяву і стимулювати творчість шляхом включення в один сюжет реальних і вигаданих персонажів;
 • спонукати дітей до ігор-фантазій, в процесі яких вони можуть «діяти» лише у мовному плані, зі схваленням ставитися до включення в сюжет гри.
Поради батькам:
 • купуйте ті ігри та іграшки, які є педагогічно цінними у даному віці;
 • виготовляйте власноручно разом з дітьми ігри та іграшки, пропонуйте їх для ігор дітям, грайтеся разом з ними;
 • спонукайте самостійність дитини у виборі ігор та іграшок;
 • читайте та обговорюйте сюжети казок, характери героїв, навчайте дітей творчо відображати реальні життєві та казкові ситуації;
 • влаштовуйте вдома театральні вистави за змістом прочитаного, баченого або вигаданого сюжету.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.