/Files/images/DSC06636.JPGОрганізація харчування гр. № 10 (6-й рій життя) /Files/images/DSC06627.JPG Організація харчування гр № 12 (6-й рік життя)

/Files/images/DSC06624.JPG /Files/images/DSC07331.JPG

Організація чергування по їдальні гр. № 12 (6-й рік життя)


/Files/images/DSC07328.JPG /Files/images/DSC07329.jpg

Санітарний регламент

http://www.pedrada.com.ua/article/166-qqq-16-m5-27-05-2016-santarniy-reglament-dlya-doshklnih-zakladv-nov-vimogi

-


Оплата за харчування дітей пільгового контингенту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Процес організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти складається з:
•відпрацювання режиму і графіку харчування дітей (затверджений наказом, розміщений на стенді біля харчоблоку та в інформаційних куточках групових приміщень);
•визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини;
•приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості;
•складання меню-розкладки;
•приготування страв;
•проведення видачі готових страв;
•забезпечення вихованців, які надали відповідні довідки, дієтичним харчуванням;
•ведення обліку (бракеражу, сирої та готової продукції);
•ведення обліку оплати за харчування батьками вихованців закладу або особами які їх замінюють, а також облік дітей, батьки яких користуються певними пільгами при оплаті за харчування, та обліку дітей які отримують безоплатне харчування в закладі;
•ведення відповідної документації щодо напрямку діяльності всіма категоріями працівників, які приймають участь в організації харчування в дошкільному навчальному закладі;
•контроль за харчуванням (аналіз виконання норм, своєчасність оплати, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та ін.);
•інформування батьків про організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.
Загальне керівництво організацією харчування здійснює завідувач закладу дошкільної освіти (п.1.35 "Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165).
Контроль за всіма аспектами організації харчування дошкільників в закладі освіти ведеться згідно листу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2013р. № 1/9-452 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та змін до "Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165 та здійснюється керівником та відповідними комісіями, затвердженими наказами. Керівник контролює діяльність усього персоналу закладу:
•сестри медичної старшої (складання раціонального, перспективного та щоденного меню-розкладки, розробку технологічних карт, ведення відповідної документації та ін.);
•комірника (прийом та зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини, дотримання умов зберігання відповідно вимог чинного законодавства, ведення документації та ін.);
•кухарів (дотримання технології приготування їжі, доцільність використання столового інвентарю та посуду, відбір та зберігання добових проб, правил особистої гігієни та ін.);
•підсобних робітників (якість забезпечення санітарного стану харчоблоку та посуду для приготування їжі , особистої гігієни та ін.).
Особисту увагу керівник закладу приділяє питанню забезпечення дошкільного навчального закладу необхідними продуктами харчування, своєчасності їх постачання, умовам зберігання, раціональності використання (бере участь у складанні меню-розкладок); контролю роботи персоналу харчоблоку, контролю за додержанням санітарно-гігієнічних вимог як під час приготування та видачі їжі, так і безпосередньо при організації харчуванні дітей в групах.
В дошкільному закладі при видачі їжі з харчоблоку розподіл страв на порції здійснюється з урахуванням ваги та об’єму, відповідно до віку дітей, зазначеному у щоденному меню-розкладці (п.1.6 "Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165).
Щомісяця сестрою медичною старшою закладу проводиться аналіз виконання норм харчування та вживаються заходи щодо їх корекції.
На всі пори року розроблене перспективне двотижневе меню узгоджене з Управлінням Держпродспоживслужби в м. Харкові. Щоденну меню-розкладку складає медичний працівник закладу на наступний день до 13.00 поточного дня на підставі примірного двотижневого меню та з урахуванням наявності та кількості певної продовольчої сировини, продуктів харчування та кількості дітей. Меню-розкладка складається для двох вікових груп:
•дітей віком до 3-х років,
•дітей віком від 3 до 6-ти років
відповідно до затверджених норм харчування, також враховуючи потреби дітей, які потребують дієтичного харчування. О 16.45 поточного дня постійно в інформаційному куточку щодо питань харчування в дошкільному навчальному заклад, поруч із вікном видачі їжі, а також у вітальнях всіх вікових груп розміщується меню на наступний день із обов’язковим зазначенням виходу кожної страви та вартістю.
Діти, які потребують дієтичного харчування, на підставі довідки медичної установи забезпечені дієтичним харчуванням в повному обсязі. Забезпечення дієтичним харчуванням реєструється у відповідному журналі. Всі учасники організації дієтичного харчування, а саме: вихователі, помічники вихователів, кухарі та ін. мають списки дітей яким надається дієтичне харчування із зазначеним номером дієти та терміном її призначення. Кухарі обізнані з питання щодо технології приготування дієтичних страв .
Продукти харчування та продовольчу сировину, які надходять до ЗДО, приймають від постачальника, контролюючи умови доставки, за умови обов'язкової наявності супровідних документів, які свідчать про походження, дату вироблення, якість, умови зберігання та ін. (п.4.4 «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165), а саме: накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та ін. комірник, шеф-кухар та медичний працівник закладу, які несуть персональну відповідальність (обумовлено наказом) за якість прийнятих до закладу продуктів харчування та продовольчої сировини.
Згідно з чинним законодавством комірник, працівники харчоблоку та медичний персонал закладу дошкільної освіти ведуть відповідну документацію щодо даного напрямку роботи, яка передбачена нормативно-правовими актами (Журнал бракеражу сирої продукції, Журнал бракеражу готової продукції, Журнал здоров’я працівників харчоблоку, Зошит обліку відходів, Книга складського обліку, Журнал реєстрації заявок на продукти та ін.), які прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом керівника закладу (п.1.30, 1.38 «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від від 26.02.2013 № 202/165).
Комірником, шеф-кухарем та сестрою медичною старшою виконуються вище зазначені правила прийому, зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів та продовольчої сировини, суворо виконуються вимоги щодо умов зберігання та термінів реалізації певної продукції. Дане питання знаходиться на постійному контролі у керівника закладу.
Працівники харчоблоку, вихователі, помічники вихователів та інші категорії працівників закладу, які мають право замінювати вихователів або помічників вихователів у виконанні їх посадових обов’язків, ознайомлені з вимогами нормативно-правових актів, які регламентують організацію харчування дошкільників в навчальному закладі, систематично, згідно графіку та під особистий підпис, проходять інструктажі щодо даного питання. Кухарям суворо заборонено працювати без наявності меню-розкладки на даний день або отримувати продукти з комори від комірника на наступний день згідно меню-розкладки, яка не завірена печаткою та підписом керівника.

Всі працівники харчоблоку ознайомлені під особистий підпис з вимогами нормативних актів щодо питання санітарно-гігієнічного утримання приміщень харчоблоку дошкільного навчального закладу, правил миття та зберігання посуду, інвентарю, обладнання. В приміщенні харчоблоку оформленні схеми-пам’ятки щодо питання. В наявності інструкції щодо правил миття посуду, інвентарю та обладнання, які ретельно виконуються працівниками харчоблоку (п.5.3 «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від від 26.02.2013 № 202/165).
Під час процесу приготування їжі кухарі дотримуються технології приготування страв згідно технологічних карток. В наявності є технологічні картки приготування страв, які використовуються в харчуванні вихованців дошкільного навчального закладу.
Видача готових страв з харчоблоку для вживання дітьми різних вікових груп здійснюється згідно режиму харчування та відповідно до графіка видачі їжі, та не раніше ніж через півгодини після попереднього зняття проби та відбору добових проб кожної страви раціону окремо, медичним працівником закладу, або особою призначеною певним наказом, із занесенням результату проби в спеціальному журналі за особистим підписом (п. 1.22-1.23 «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165).
Помічники вихователів доставляють їжу в групові приміщення лише в промаркованому, закритому кришками посуді та у спеціальному одязі (халат, фартух, ковпак), чистими руками та за умови відсутності дітей. Категорично не допускається сервірування столу або роздача їжі коли діти сидять за столами, дане питання постійно знаходиться на контролі керівника. Їжа роздається охолодженою, столи сервіруються відповідно меню. Вихователі разом з помічниками вихователів особливу увагу приділяють дотриманню нормативних вимог щодо виконання обов’язків чергових дітьми та формуванню культурно-гігієнічних навичок прийому їжі у дошкільників, несуть персональну відповідальність (зазначену певним наказом) за дотримання техніки безпеки, здійснення харчування дітей в дошкільному начальному закладі. (п. 1.7 «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165).
З метою визначення якості харчування в ЗДО систематично проводяться антропометричні вимірювання дітей:
- раннього віку 1 раз на місяць,
- дошкільного віку 1 раз на квартал.
Показники антропологічних вимірювань в обов’язковому порядку доводяться до відома батьків вихованців закладу.
Всі категорії працівників дошкільного навчального закладу причетні до організації харчування дітей суворо дотримуються термінів планового проходження медичних оглядів.
Державними органами ведеться систематичний контроль організації харчування в дошкільному навчальному закладі.
Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладу постійно виносяться для обговорення на виробничі наради, загальні батьківські збори, засідання батьківського комітету закладу.


Постійно проводиться аналіз виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей. Культура харчування дітей постійно тримається на контролі всіх ланок контролю: завідувача, вихователя-методиста, сестри медичної старшої. Медична сестра постійно контролює, щоб у кожній групі було достатня кількість посуду для першого, другого та третього страв, промаркований інвентар. Разом з методистом контролює, щоб у кожній дошкільній групі (починаючи з середньої) були чергові під час прийому їжі. Адміністрацією контролюється, щоб у чергових та у помічників вихователя був відповідний одяг.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Проохорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування унавчальних таоздоровчих закладах» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних ікомунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на2018-2022 роки, затвердженої рішенням 16сесії Харківської міської ради 7скликання від 08.11.2017 №826/17 «Прозатвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на2018-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7скликання від27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на2020рік», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від11.12.2019 №941 «Проорганізацію харчування учнів тавихованців закладів освіти м.Харкова у 2020 році», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 16.12.2019 № 335 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти міста у 2020 році», на підставі наказу Управління освіти адміністрації Московського району від 18.12.2019 № 192 «Про організацію харчування учнів та вихованців у закладах освіти Московського району м.Харкова у 2020 році» з метою створення умов для збереження здоров’я дітей, удосконалення системи організації повноцінного харчування вихованців закладу дошкільної освіти та допомоги соціально незахищеним категоріям дітей
Забезпечити з 02.01.2020 організацію повноцінного та якісного харчування вихованців згідно із грошовими нормами:
- для вихованців віком від 1-го до 3-х років - 25,00 грн (із розрахунку: 10,00 грн. – бюджетні кошти та 15,00 грн – батьківська плата);
- для вихованців віком від 3-х до 6-ти (7-ми) років - 30,00 грн (із розрахунку: 12,00 грн – бюджетні кошти та 18,00 грн – батьківська плата);

/Files/images/86367ae426addfc9aca0fdc2f413e9f1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.